Stakeholderanalyse

 Het kan lekker zijn om hup aan de slag te gaan met je plannen. Soms is het beter (en uiteindelijk toch sneller) om eerst een analyse te maken van ‘de spelers in het veld’. Wie heeft welke belangen, met wie moet je intensief samenwerken en wie hoef je alleen op de hoogte te houden?

Doel: Inzichtelijk maken welke organisaties belangrijk zijn voor de uitrol van Netmobiel

  1. Voer eerst stakeholdergesprekken om te achterhalen op welke manier organisaties kunnen bijdragen bij de introductie van Netmobiel.
  2.  Voer de stakeholderanalyse uit ( zie 'aanvullende informatie'.

 Het kan lekker zijn om hup aan de slag te gaan met je plannen. Soms is het beter (en uiteindelijk toch sneller) om eerst een analyse te maken van ‘de spelers in het veld’. Wie heeft welke belangen, met wie moet je intensief samenwerken en wie hoef je alleen op de hoogte te houden?  


Je zet een stakeholderanalyse in bij de start van een project- of dorpsplan, met als doel  samenwerkingen te inventariseren. Denk hierbij aan partners zoals bewoners(groepen), dbo’s, dorpshuisbesturen, gemeente, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, energiecoöperaties, zorginstellingen, onderwijs etc.

 

Niet alle partners kunnen even veel en intensief betrokken worden bij een (wijk-) ontwikkelingsplan. De stakeholderanalyse helpt je af te wegen met welke bewoners/partners je een projectgroep/coalitie vormt, wie je betrokken houdt en wie je geïnformeerd houdt. 

stakeholderanalyse model

Klik hier om de afbeelding te downloaden

 

fase: opstart- & inventarisatiefase

Ontbreekt er een tool die je nodig hebt?

Vraag hem op. Wij zorgen dat je hem z.s.m. ontvangt

Onbeantwoorde vragen?

Stel jouw vraag. wij nemen zo snel mogelijk contact op