Stakeholdergesprekken

Voordat je een stakeholdersanalyse kan maken is het belangrijk om informatie op te halen en gesprekken te voeren met partners, besturen en belangenorganisaties. Wat kun je vragen tijdens deze gesprekken? Waar kun je op letten? Welke informatie is belangrijk?   

Doel: Informatie verzamelen om goed inzichtelijk te krijgen wie belangrijk zijn om jouw plannen te laten slagen. 

 1. Organiseer gesprekken met sleutelfiguren binnen jouw project.
 2. Voer de gesprekken (zie kolom 'aanvullende informatie' voor voorbeeldvragen die je kunnen helpen tijdens het gesprek).
 3.  Analyseer de verzamelde informatie uit de gesprekken met de stakeholderanalyse

Wie zijn partners en sleutelfiguren? Wie heeft welke rol of bijdrage? Welke aanvullende personen heb je misschien nog niet in beeld maar zijn belangrijk om te betrekken?   

Leidraad voor gesprekken met sleutelfiguren is het ophalen van informatie: wat zijn voor hen de speerpunten voor wijk of dorp? Hoe zien zij hun eigen rol en bijdrage? En hoe kijken ze tegen de inbreng en talenten van bewoners aan? 

Voorbeeldvragen:  

 1. Wat zijn jullie speerpunten (mobiliteit) voor wijk of dorp?  
 2. Waar zit jullie (mobiliteits)behoefte?  
 3. Wat is voor jullie organisatie van het grootste belang?  
 4. Waar zit de energie?  
 5. Welke interesse is er vanuit verenigingen/organisaties?  
 6. Wat zijn belangrijke ondernemers/sponsors in de buurt?  
 7. Zien jullie zelf subsidiemogelijkheden?  
 8. Welke potentiele gebruikers zouden mee willen doen?  (Wie wil rijden? Wie wil gereden worden?)  
 9. Hoe zien jullie je eigen rol en bijdrage?  
 10. Hoe zien jullie de inbreng van (talenten van) bewoners?  
 11. Hoe kun je mensen in deze omgeving het best activeren en bereiken om mee te doen?  
 12. Wie heeft hier een krachtige stem in het dorp? (naam) 
 13. Welke organisatie/vereniging moet zeker ook meedoen?  
 14. Welke goede doelen zijn er in het dorp? 
 15. Hoe kunnen we hier het best communiceren? (met ouderen? Jongeren? Etc?) 
 16. Met wie moeten we zeker een aanvullend gesprek voeren? 

fase: opstart- & inventarisatiefase

Ontbreekt er een tool die je nodig hebt?

Vraag hem op. Wij zorgen dat je hem z.s.m. ontvangt

Onbeantwoorde vragen?

Stel jouw vraag. wij nemen zo snel mogelijk contact op