Vragenlijst UTAUT dimensies

Met de ‘Vragenlijst UTAUT dimensies’ kan je achterhalen wat het gebruik en de houding tegenover technologie is van bepaalde doelgroepen.

Doel: Peilen hoe het zit met het technologiegebruik, de technische vaardigheden en de technologie-acceptatie per gemeente

  1. Download het document met daarin de vragenlijst en wat overige informatie
  2. Zet de vragenlijst op in papiervorm of via een online platform.
  3. Beoordeel of alle dimensies relevant zijn voor de zaken die jij te weten wil komen Laat zo nodig één of meerdere dimensies weg.

De Vragenlijst waarbij vragen gesteld worden op de UTAUT dimensies kan in elke gemeente uitgezet worden om een beeld te krijgen van het technologiegebruik, technische vaardigheden en de technologie-acceptatie van de bewoners van de desbetreffende gemeente. Dit geeft een helder beeld of er verschillen aanwezig zijn tussen gemeentes en of hierop ingespeeld moet worden met bijvoorbeeld aanvullende functies, extra uitleg, etc.

 

Specificaties Vragenlijst UTAUT dimensies

  • Het opzetten  en verspreiden van de vragenlijst zal ongeveer 5 uur in beslag nemen
  • Het analyseren van de vragenlijsten kost ongeveer 3 uur
  • Houd rekening met een doorlooptijd van 2 weken zodat voldoende respondenten de vragenlijst kunnen invullen

fase: Inventarisatiefase

Ontbreekt er een tool die je nodig hebt?

Vraag hem op. Wij zorgen dat je hem z.s.m. ontvangt

Onbeantwoorde vragen?

Stel jouw vraag. wij nemen zo snel mogelijk contact op